Custom PHP / JS

Jag kan hjälpa dig med all form av utveckling som rör PHP eller Javascript. Jag kan också hjälpa dig att hitta den kompetensen på annat håll om det ligger utanför mitt expertisområde.